top of page

Wat Wil De Wijk als startpunt voor een co-creatieve aanpak voor de gebiedsplannen van Amsterdam Zuidoost

“Hoe kunnen we de burger niet alleen een stem geven, maar daadwerkelijk een stempel laten drukken op de plannen voor de komende jaren?”. Met die vraag liep Amsterdam Zuidoost al langer rond. Het stadsdeel was op zoek naar nieuwe manieren van burgerparticipatie. Maar hoe geef je zo’n proces daadwerkelijk vorm? Een proces waarin je samen met bewoners, ondernemers en ambtenaren concrete activiteiten ontwikkelt voor de gebiedsplannen van Amsterdam Zuidoost.

Onze oplossing

We begeleiden een co-creatieve aanpak op basis van Design Thinking. Alle betrokkenen uit de wijk gaven we hierin een rol zodat we de verschillende perspectieven van bewoners, ondernemers en ambtenaren benutten. En zo kon elke betrokkene meedenken en meedoen op een manier die bij hem/haar past. De Wat Wil De Wijk toolkit kreeg een belangrijke rol in de onderzoeksfase van dit project.

Onze aanpak

Het project werd afgetrapt met een grootse kick-off met meer dan 200 aanwezigen. Tijdens deze kick-off werd het aanstaande traject van burgerparticipatie inzichtelijk gemaakt. Het werd voor betrokkenen duidelijk hoe we tot nieuwe concrete oplossingen komen en welke stappen daarvoor nodig zijn. In dit participatietraject gingen we de straat op met de tools uit Wat Wil De Wijk, organiseerden we een co-creatieweek en werden oplossingen gepresenteerd tijdens een feestelijke eindexpositie.

de straat op_Tekengebied 1.jpg
De straat op met de Wat Wil De Wijk toolkit

Wat leeft er nou echt onder bewoners? Om prioriteiten te formuleren voor de gebiedsplannen zijn meer dan 60 ambtenaren de straat op gegaan om gesprekken te voeren aan de hand van de tools uit de Wat Wil De Wijk toolkit. Door naar buiten te gaan, te luisteren naar bewoners en bovenal door nieuwsgierig te zijn kwamen er nieuwe inzichten naar boven. Vooraf werden alle ambtenaren voorbereid en kregen ze tips mee zodat ze tijdens de interviews goed overweg konden met de werkvellen uit de toolkit. Uit de gezamenlijke analyse van de interviews kwamen  duidelijke prioriteiten en (nieuwe) doelstellingen voor de gebiedsplannen naar voren.

Bewoners kennen de buurt toch het beste – Gebiedscoördinator

de straat op-02.jpg
Co-creatie

Om voor alle doelstellingen concrete oplossingen en activiteiten te ontwikkelen, werden er zeventien co-creatie sessies georganiseerd en begeleid door Zeewaardig en Being a Designer. In elke sessie werden er in teams nieuwe ideeën bedacht voor de verschillende doelstellingen. De teams bestonden uit een diverse groep van zowel bewoners, ondernemers als ambtenaren en werden begeleid door een ervaren ontwerper. Zo werden de teams door alle stappen van het ontwerpproces geleid. Gedurende de co-creatie sessie werd onder andere in een energieke brainstorm toegewerkt naar praktische, zinvolle oplossingen. Een tekenaar sloot aan om elke oplossing te visualiseren. Zo konden de ideeën eenvoudig gepresenteerd worden aan de andere aanwezige teams.

De ontwerper heeft het beste uit ons gehaald. Telkens ingegrepen op precies het juiste moment. – Ambtenaar

Eindexpositie

Tijdens de eindexpositie werden alle zeventien nieuwe oplossingen feestelijk gepresenteerd. Een breed publiek werd uitgenodigd op de tentoonstellingslocatie. Na de opening van de expositie deelden gebiedscoördinatoren de meest interessante inzichten en vervolgstappen met het aanwezige publiek. Tijdens de afsluitende borrel konden bewoners resultaten bekijken en hun reacties delen.

We werkten stap voor stap naar concrete zinvolle oplossingen. – Opdrachtgever

IMG_1575.JPG
IMG_1839.JPG
IMG_2001.JPG
De resultaten
  • Duidelijke prioriteiten voor de gebiedsagenda 2019-2022, bepaald vanuit de straatinterviews en wandelingen door de verschillende buurten.

  • 17 nieuwe concrete oplossingen, waarvan er al 10 zijn opgenomen in de verschillende gebiedsplannen.

  • Groot bereik van het proces: 80 professionals van de gemeente en partners hebben ruim 400 mensen op straat gesproken.

  • Sterkere verbindingen: heel veel uitgewisselde kaartjes tussen partners, ondernemers en bewoners, ook voor eventuele implementatie.

  • Eigenaarschap en enthousiasme: veel deelnemende ambtenaren en bewoners pakken het vervolg samen op.

  • Ambtenaren kunnen door nieuwe tools en een onderzoekende houding waarden en behoeften bespreekbaar maken in gesprekken met bewoners.

 

In 4,5 uur hebben we super veel ideeën gekregen die zijn samengekomen in bijzondere concepten – Facilitator

Betrokkenen

Samen met Being a Designer begeleidde Zeewaardig het participatietraject van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost. Tijdens het project luisterden ambtenaren naar vele bewoners, ondernemers en lokale partners van het stadsdeel.

bottom of page