IMG_1560.JPG

Wat Wil De Wijk

Tools en handvatten om kansen en uitdagingen te vinden in jouw wijk

Leer jouw wijk kennen als basis voor de toekomst

Een plan, visie of aanpak voor een betere wijk maak je niet van achter je bureau. Het is belangrijker dan ooit om aan te sluiten bij bewoners, juist nu elke wijk te maken krijgt met de omgevingswet en aardgasvrij wonen.

Met de gratis Wat Wil de Wijk-Toolkit kun je aan de slag om jouw wijk te leren kennen. Wat vinden de bewoners belangrijk? Welke dromen, wensen en behoeften hebben zij? Samen met actieve bewoners, betrokken ambtenaren en partners breng je dit in beeld, en leg je de basis voor een gedragen wijkvisie, gebiedsplan of participatie-aanpak.

 
Illustratie38_0c11ea51-a783-45d6-a110-7f

Wat wil de wijk?

Wijken krijgen de komende tijd veel op zich af. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan omgevingsvisies en complexe uitdagingen zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Maar ook als de wijk toe is aan vitalisering of als sociale problematiek speelt, vraagt werken aan betere wijken om scherpe prioriteiten en een goede samenwerking tussen de wijk en de gemeente.

Met deze toolkit leg je hiervoor de basis.

Wat kun je met de tools?

Zeewaardig Service Design werkt al jaren aan betere wijken. In onze ervaring maak je die samen met bewoners, ambtenaren en andere belanghebbenden. Met een goede aanpak en tools kun je alle groepen bewoners en organisaties bereiken en samen in beeld brengen welke wensen, behoeften en dromen er leven in de wijk.

De beste tools uit ons arsenaal maken we nu beschikbaar. Met deze tools kun je waarderend onderzoek opzetten, uitvoeren en analyseren. En als je er niet uit komt, helpen we je op weg.

Het resultaat

Het wijkonderzoek geeft je inzicht in hoe bewoners hun wijk ervaren en welke plekken en thema's aandacht verdienen. Deze inzichten kunnen worden gebruikt als onderlegger voor verdere besluitvorming in de wijk, een wijkvisie, gebiedsplan of participatie-aanpak.

Door samen op te trekken zorg je ervoor dat de inzichten alle groepen bewoners vertegenwoordigen, en dat ze gedragen worden. Ook helpt het om bewoners te activeren en met betrokken ambtenaren in contact te brengen. Zo kun je samen verder werken aan een betere wijk.

Wat Wil de WIJK

Wijkplannen

visual voor op de website.png
tools-01.png

Wat biedt de toolkit?

Om dromen, wensen en behoeften te onderzoeken moet je met mensen in gesprek, en je verplaatsen in hun situatie. Moet je hun beweegredenen en twijfels leren kennen en het verhaal achter een standpunt.

Deze tools helpen je om dit te doen. Om alle groepen bewoners te bereiken, om gesprekken te voeren over achterliggende wensen en behoeften, en om deze samen te analyseren en valideren.

DSC00559.png

Interesse in de toolkit?

Laat dan je emailadres achter, dan sturen we een update zodra ze klaar zijn voor gebruik.

Wil je weten of de tools ook passen bij jouw situatie? Laat dit ons weten, dan kijken we wat we voor je kunnen doen.

Bedankt voor je bericht!